FÖRSÄKRING

Deltagare på sportsacademy är olycksfallsförsäkrade genom Folksam K96

Du ansvarar själv för din egen egendom. Tänk på risken med stöldbegärliga prylar som t ex mobiltelefon. Vi har tyvärr ingen möjlighet att förvara värdesaker.