Vad är sportsacademy?


Sportsacademy är ett sportläger för barn som är födda mellan år 2004-2010 (8-14 år).  

Som deltagare väljer du en av sex huvudsporterna (basket, dans, fotboll, innebandy, handboll, parkour,) och tillbringar sex dagar med full aktivitet. Du utövar din huvudsport två till tre timmar varje dag samt massa andra aktviteter. Vi avslutar veckan med disco sista kvällen.
Ingen förkunskap i idrotten du väljer krävs. Sportsacademy vänder sig till breddverksamheten där samtliga skall känna sig välkomna. 

Visionen med sportsacademy är att barn och ungdomar ska se glädjen i att utöva idrott i grupp tillsammans med andra. Att idrotten blir en vardaglig aktivitet som medför lycka och positiv energi. På sportsacademy hjälps alla åt, stöttar varandra och visar respekt. För att leva upp till det har vi skapat några viktiga värdeord som vi ser att deltagaren följer:  

- Deltagaren visar ledaren respekt och lyssnar på instruktionerna 
- Deltagaren respekterar sina lagmedlemmar och motståndare 
- Deltagaren respekterar schemalagd tid och kommer i tid till aktiviteterna 
- Deltagaren uppträder på ett kamratligt sätt och visar respekt mot övriga deltagare och ledare 
- Deltagaren är strängt förbjuden att förtära alkohol eller tobak 
- Deltagaren meddelar sin närmsta ledare vid eventuella skador eller vid sjukdom 
- Verbal och fysisk mobbning är oacceptabelt på sportsacademy. Vid eventuellt involvering av mobbning fattas beslut om att bli relegerad från lägret.

Med engagemang, kunskap och stort hjärta peppar och inspirerar vi barn och unga i Sverige. Vi vill arbeta för att fler barn ska få möjlighet att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv. Tillsammans är vi PEP! 
 
Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Målsättningen är att ena företag, organisationer och människor för att tillsammans underlätta för barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Initiativtagare är Kronprinsessparet och bakom initiativet står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer.

Alla vi på sportsacademy är superkompisar och tycker att alla barn här rätt till en oförglömlig sommarlovsvecka med skratt, idrott och gemenskap. Organisationer som Ronald Mcdonald hus, barncancerfonden, min stora dag tycker vi gör ett fantastikt jobb och därmed så ger vi årligen gratis platser till superhjältar som har en tuff vardag.