RESERVPLATS

Är ditt önskemål på huvudsport fullbokad kan du skicka in en intresseanmälan och placeras i kö. Vi rekommenderar dig dock att titta på en alternativ sport och kanske passa på ta tillfället för att prova på en ny sport. 

Vill ställa en deltagare i kö till en sport skickar du in deltagarens namn, personnummer, val av idrott, dagläger/övernattningsläger till anmalan@sportsacademy.se. Deltagaren placeras automatiskt i en reservkö och vi ger dig kontinuerlig uppdatering på vilken plats ditt barn har.