AVBOKNINGREGLER

Avbokning görs till: avbokning@sportsacademy.se
 
Avbokar du din plats innan 25 maj debiteras du en kostnad på 500 kr. Restrerande summa återbetalas.

Avbokar du din plats efter 25 maj debiteras du en kostnad av 1000 kr, (mot uppvisande av läkarintyg). Restrerande summa återbetalas. 

Avbryter du din vistelse under sportveckan återbetalas en viss del av den inbetalda avgiften t.o.m. tisdagen under din sportvecka. Gäller endast mot uppvisande av läkarintyg.