Information från sportsacademy med anledning av Coronaviruset (Covid-19)

Virusutbrottet är en komplex och extraordinär händelse med många inblandade som påverkas och det finns därför många frågeställningar kopplade till detta.
I dagsläget bedömer vi att det är för långt kvar till planerad lägerstart för att ta ett definitivt beslut kring genomförandet av Sportsacademy 2020. Således utgår vi i nuläget från att genomföra läger i Stockholm och Lidköping men följer händelseutvecklingen noga och kommer basera samtliga beslut på Regeringens samt Folkhälsomyndighetens aktuella direktiv.
Information kring vilka beslut som fattas kring sommarens lägerverksamhet kommer ske via www.sportsacademy.se

Avbokningsreglerna gäller tillsvidare som vanligt men kan komma att ändras beroende på framtida beslut.

Vill du kontakta oss hänvisar vi till info@sportsacademy.se 

För mer information, tips och generella råd om coronaviruset hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten.