AVBOKNINGREGLER

Avbokning görs till: avbokning@sportsacademy.se
 
Avbokar du din plats innan 1 juni debiteras du en summa av 500 kr. Dras på anmälningsavgiften. 

Avbokar du din plats efter 1 juni debiteras du en summa av 1000 kr, mot uppvisande av läkarintyg. Dras på anmälningsvagiften

Avbryter du din vistelse under sportveckan återbetalas en viss del av den inbetalda avgiften t.o.m. tisdagen under din sportvecka. Gäller endast mot uppvisande av läkarintyg.